Sverker Starke -vikingaskepp

Sverker Strongship - the viking longship


Inför resan till England och Frankrike som Sala Drak & Tango Sällskap företog 1996 funderade man på vilka drakar man skulle bygga. Snart nog fann man att "Vikingar" var det självklara temat för festivalorterna (Washington, Monmouth och Dieppe låg vid kusten. Tanken på en andra vikingainvasion, denna gång från luften var lockande.
(På franska heter "vikingaskepp" dessutom drakkar.)

Seglen på skeppen är något yakko-inspirerade, och bogen är halv-tredimensionell på ett mycket illusoriskt sätt


In 1996 Sala Kite & Tango Party decided to go west, to Great Britain and France. What would be a suitable theme for their kites ? Vikings, of course, especially since the kite festival sites, Washington, Monmouth and Dieppe, were located on the east and west coast respectively, and a village quite near Washington was the target for a viking invasion in 796. Thus the thought of a second, now airborne, viking invasion seemed very tempting.
Later they learned that the French word for viking longship is drakkar, which has the same origin as the Swedish word for kite: drake

The sail on the ships are slightly inspired by the yakko kite wings, and the bow is semi three dimensional in a very convincing way.


Fyra stora (2,5 x 2,5 m) skepp byggdes, och de väckte sådan uppmärksamhet att de har bl.a. tagits med i den nya utgåvan av en välrenommerad engelsk drakbok, KITES - A practical handbook for the modern kite flyer (Nexus Special Interests Ltd) av Ron Moulton och Pat Lloyd.

Per och Karin Byström har byggt skeppen med randiga segel nedan.


Four big longships (2.5 x 2.5 m) were built, and the became so appreciated that they even were included in the new edition of the english kite book KITES - A practical handbook for the modern kite flyer (Nexus Special Interests Ltd)by Ron Moulton and Pat Lloyd.

Per and Karin Byström built the three ships with the striped sails.