Upplevelser Inlevelser
Andreas Ågren
P.O. Box 2802
Abu Dhabi
Förenade Arabemiraten
tel. +971 50 444 8495 (mobil)
tel. +971 2 317 064 (bost)
fax. +971 2 443 135
e-mail:
andreas@tangoKites.org
Intervju i NCB, tidskrift för belgiska drakflygare, april 1997.
TangoKites