Den stora drakfesten på Sysne, Gotland

The Great Kite Festival at Sysne, Island of Gotland

Sysne udde är Sveriges bäst belägna drakfestival ur vindsynpunkt. Udden sträcker sig låglänt söderut i havet och det är fritt för vinden vilket håll den än behagar komma ifrån. År 1997 var det mycket vind, 10 - 14 m/s under hela festen. Temat var Vikingarna foro Österut, och Sala Drak & Tango Sällskap fick förlängda armar av att flyga sina stora vikingaskepp.

Röde Orms själ
The Soul of Red Orm
Röde Orms själ Sommarens allra vackraste drake har Johan Hallin gjort av fjäderpennor från en svan.

I den starka vinden krävde den svans på vingspetsarna.


Johan Hallin has made this incredibly beautiful kite out of feathers from a swan.

Since the wind was very strong, 10 - 14 m/s, tails were required at the tip of the wings.