Drakar Över Svithiod

Vet du om drakflygning är vanligt i Sverige? Hur får man överhuvudtaget reda på något om drakar?

Drakar Över Svithiod (DÖS) är ett nätverk för och av folk som på ett eller annat sätt sysslar med drakar i Sverige. Syftet med nätverket är att sprida och förmedla information om allt som rör drakar:

Det här gäller enkel-snöre-drakar såväl som sportdrakar: styrbara drakar med två eller fyra snören.
Det övergripande målet är förstås att få fler människor att flyga mer med drakar i Sverige.
DÖS är naturligtvis lika ideellt och föga jordbundet som en drake. Det är ingen förening med styrelse, årsmöte och medlemsavgift. DÖS finns bara virtuellt på Nätet som en fungerande idé (från april 1997).

Skicka ett brev till Nätknytaren när du har nåt att berätta som du tror skulle intressera andra.
Om du vill ha uppdateringar per post angående nätverkets utveckling får du vara så god och skicka Nätknytaren ett dubbelfrankerat kuvert. Det är de enda avgifter som kommer i fråga vad gäller DÖS. OK?

...och som det brukar stå på de flesta programvaror: DÖS påtar sig inget som helst ansvar för de kontakter som etableras via DÖS. Att flyga drakar är en upplevelse som kan få överjordiska konsekvenser...

En helt annan bakgrund till tanken på en svensk drakinformations- förmedling är att "ute i Europa" börjar man få upp ögonen för svensk drakflygning; det finns ett växande utländskt intresse för svenska drakflygare. Här är det framför allt Sala Drak & Tango Sällskapsom har gått i bräschen.

Inspirationen till att bygga upp DÖS kommer från Raoul Fosset, Le Noveau Cervoliste, Belgien, och Rudi Olin, Långås, vilket härmed tacksamt tillkännagives.


Nätknytare Andreas Ågren