Svävande drake
"Så sväfvar, hur länge
(det var hennes ord)
min själ mellan himmel
och jord?"

Ur "Pappersdraken"
Frans Michael Franzén
1772 - 1847