Sala Drak & Tango Sällskap

finns egentligen inte...

Sällskapet uppstår där två eller tre är församlade. Man leker med drakar på sommaren och dansar tango på vintern. Och det är riktig tango det är frågan om; autentisk rio-platensisk tango.

Somliga i sällskapet är mest inriktade på drakar, somliga mer på tango och åter somliga går mest in för sällskapet. Några är ganska allround.

Sällskapet reser mycket på drakfestivaler, både i Sverige och i resten av världen.

Drakarna man bygger är mycket egensinniga och ofta nydanande. Se t.ex. den nya upplagan av KITES - A practical handbook for the modern kite flyer av Ron Moulton och Pat Lloyd, sid. 220 - 221.

Inom kort är sällskapets hemsida färdig....


Tillbaka till Om DÖS...